سختی گیر مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی برتا

سختی گیر مغناطیسی

مشخصات فیلتر:

۱- ابعاد این فیلتر در مقایسه با فیلتر های مغناطیسی دیگر بزرگتر می باشد.

۲- دبی ورودی و خروجی این فیلتر بصورت کاملا ۱/۲ اینچ می باشد کر در مقایسه با فیلتر های مغناطیسی دیگر هیچ افت فشاری را در دستگاه مورد استفاده باعث نمی شود.

۳- مگنت استفاده شده در این فیلتر از نوع خاص با میدان مغناطیسی بسیار قوی می باشد.

 مکانیسم عملکرد دستگاه رسوب گیر سختی گیر مغناطیسی:

به زبان ساده با اعمال یک میدان مغناطیسی متغیر در مسیر جریان آب، املاح رسوب گذار موجود در آب ( که عمدتا بی کربنات ها هستند) از حالت یونی خارج شده و به حالت مولکولی تبدیل می شوند. که ماحصل اون تبدیل کریستال یونی ( کلسیت که ساختار آن چسبنده و سخت است ) به کریستال مولکولی ( آراگونیت که ساختار آن نرم و غیر چسبان است ) می باشد . که این مولکولها به هم ملحق شده و پدیده دانه برفی را بوجود می آورند که به صورت شناور در آب قرار دارند به طوری که نه تنها دیگر رسوب نمی کنند بلکه امکان حذف این دانه های درشت با فیلترهای نسبتا ساده امکان پذیر است. این عمل باعث آزاد شدن آب می شود که نتیجه آن کاهش کشش سطحی و افزایش حلالیت آب است . نکته دیگر اینکه آب مغناطیسی توانایی کندن رسوبات قبلی موجود در لوله ها را دارد.

مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی  :

– سختی گیر مغناطیسی از رسوب گذاری در مجرای آب ممانعت به عمل می آورد.

– سختی گیر مغناطیسی مخارج بهره برداری ندارد.

– سختی گیر مغناطیسی به تعمیرات احتیاجی نخواهد داشت .

– سختی گیر مغناطیسی هنگام بهره برداری به هیچ گونه انرژی نیاز ندارد.

-سختی گیر مغناطیسی  باعث از بین رفتن رسوبات قدیمی می گردد.

– سختی گیر مغناطیسی بهره برداری از آن به تخصص خاصی نیاز ندارد .

مزایای استفاده از سختی گیر مغناطیسی  :

– از رسوب گذاری در مجرای آب ممانعت به عمل می آورد.

– مخارج بهره برداری ندارد.

– به تعمیرات احتیاجی نخواهد داشت .

– هنگام بهره برداری به هیچ گونه انرژی نیاز ندارد.

– باعث از بین رفتن رسوبات قدیمی می گردد.

– بهره برداری از آن به تخصص خاصی نیاز ندارد .

تجهیزات ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

Name *
Email *
Website